Κατηγορία: Εργαστήρια Πληροφορικής

Στα  Εργαστήρια Πληροφορικής ασκούνται μαθητές του 1ου, 2ου, 4ου (Νυκτερινού) ΕΠΑΛ Ηρακλείου και περιστασιακά από το ΙΕΚ. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά από διάφορους φορείς αλλά και από εμάς για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στα εργαστήρια μας διεξάγονται όλα τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όπως Προγραμματισμός Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών, Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου, Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών, Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων,  καθώς και μαθήματα άλλων Τομέων σε περιβάλλον Η/Υ, όπως μηχανογραφημένη λογιστική του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

Ο Τομέας έχει έξι (6) εργαστήρια πληροφορικής, καθένα από τα οποία διαθέτει δεκατρείς σύγχρονους υπολογιστές (δώδεκα υπολογιστές για τους μαθητές και ένα για τον καθηγητή). Το κάθε εργαστήριο διαθέτει μόνιμο εγκατεστημένο Βιντεοπροβολέα οροφής, με αναπτυσσόμενη οθόνη προβολής, καθώς και σύστημα Ήχου 5.1.

 

Εργασίες Συντήρησης Η/Υ

Διαδικασία Αποσυναρμολόγησης Laptop στο Εργαστήριο Υλικού και Συντήρησης του Τομέα Πληροφορικής από μαθητές της Ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.  

Εργαστήριο Πληροφορικής και Δικτύων Ι

  Υπεύθυνος  εργαστηρίου Λουλάκης Νικόλαος  ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Το εργαστήριο αυτό καλύπτει τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής Το Εργαστήριο διαθέτει 13 σύγχρονους Η/Υ (Intel i5 6500, με 8GB RAM) που μπορούν να υποστηρίξουν τις...

Εργαστήριο Πληροφορικής και Δικτύων ΙΙ

  Υπεύθυνος  εργαστηρίου Κωστομανωλάκης Σταύρος  ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Το Εργαστήριο διαθέτει 13 σύγχρονους Η/Υ (Intel i5 6500, με 8GB RAM) που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις των λογισμικών που καλύπτονται στα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής...

Εργαστήριο Υλικού Συντήρησης

Το εργαστήριο αυτό είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε μάθημα πληροφορικής. Η ειδίκευση του όμως είναι η συντήρηση των Υπολογιστών. Το εργαστήριο διαθέτει Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που διατίθενται στους μαθητές για να εξασκούνται στη συναρμολόγηση...

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Δικτύων εξειδικεύευται σε ασκήσεις κατασκευής και διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών. Διαθέτει εξοπλισμό δικτύων υπολογιστών (Switches, Routers, Patch Panels, κ.α.) καθώς και εξαρτήματα και εργαλεία για την κατασκευή και διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών (πένσες τερματισμού RJ-45 καλωδίων...

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Ι

Το εργαστήριο αυτό είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα από άλλους τομείς που χρησιμοποιούν υπολογιστές , όπως το Σχέδιο με Υπολογιστή και η Μηχανογραφημένη Λογιστική

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ

Το εργαστήριο αυτό είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα από άλλους τομείς που χρησιμοποιούν υπολογιστές , όπως το Σχέδιο με Υπολογιστή και η Μηχανογραφημένη Λογιστική

Κεντρική Υποδομή Τομέα Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής διαθέτει Server Room όπου στεγάζονται οι κεντρικοί επεξεργαστές (servers) και ο κεντρικός δικτυακός εξοπλισμός (switches, routers)  καθώς και τα υλικά που χρειάζονται για τη συντήρηση όλων των υπολογιστών που διαθέτει ο τομέας. Κεντρικοί Επεξεργαστές: Κεντρικός Επεξεργαστής...