Κατηγορία: Δραστηριότητες Μηχανολογίας Ι

Κατασκευή Τομέα Ψυκτικών “Συνδυασμός θερμικού και ψυκτικού κύκλου”

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ Ο συνδυασμός του θερμικού και ψυκτικού κύκλου μαζί, μας παρέχει την δυνατότητα να παράγουμε ψύξη δίνοντας θερμότητα. Σε αυτόν τον συνδυασμό ο θερμικός κύκλος, παρέχει το...

Διδακτική Επίσκεψη

Τα εργαστήρια Μηχανολογικών Κατασκεών Ι & ΙΙ του Μηχανολογικού Τομέα Ι οργάνωσαν και πραγματοποίησαν διδακτικές επισκέψεις στις εταιρείες Aludor και Μ Καμπιτάκης στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου στα πλαίσια των μαθημάτων Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών και Μηχανουργική Τεχνολογία.

Σεμινάριο στα Φθοριούχα Αέρια

Ο Μηχανολογικός Τομέας Ι του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών & Ψυκτικών Εγκαταστάσεως Κρήτης σε συνεργασία με τον ρακλείου διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα : ” Φθοριούχα Αέρια”