Κατηγορία: Εργαστήρια Αισθητικής & Κομμωτικής

Εργαστήριο Κομμωτικής Ι

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μπριτζολάκη Φωτεινή Στο εργαστήριο ασκούνται μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ καθώς επίσης κατά περίπτωση εξυπηρετούνται τα εργαστηριακά μαθήματα του ΔΙΕΚ. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα και παρέχουν εξ ολοκλήρου κάλυψη για την πρακτική  άσκηση  των μαθητών....

Εργαστήριο Κομμωτικής ΙΙ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δουλγεράκη Αθηνά Στο εργαστήριο ασκούνται μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ καθώς επίσης κατά περίπτωση εξυπηρετούνται τα εργαστηριακά μαθήματα του ΔΙΕΚ. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα και παρέχουν εξ ολοκλήρου κάλυψη για την πρακτική  άσκηση  των μαθητών....