Κατηγορία: Νομοθεσία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”

Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

ΦΕΚ για τη λειτουργία Γυμνασίων, Λυκείων: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης

  ΦΕΚ για τη λειτουργία Γυμνασίων, Λυκείων: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής (120/23 Ιανουαρίου 2018). Στο παραπάνω ΦΕΚ προσδιορίζονται διάφορα θέματα λειτουργίας των σχολείων όπως τα παιδαγωγικά  μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (Άρθρο...

Εγκύκλιος: Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

Εγκύλιος Αξιολόγησης Μαθητών ΕΠΑΛ και Μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»  ( 19/1/2018) Η εγκύκλιος και αφορά την αξιολόγηση: (α) των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, (β) των μαθητών/-τριών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017...

Κανονισμός Ε.Κ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΣΕ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΚ) (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1318/2015) Αρ.Πρωτ.96004/Δ4/17-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ E-mail: teemathitika(ΑΤ)minedu.gov.gr...

Τροποποίηση Καθηκόντων Υπεύθυνων Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ.

Απόφαση Φ24α/141494/Δ4/28-8-2017 (ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων...