Κατηγορία: Εργαστήρια Μηχανολογίας I

O τομέας διαθέτει 4 πλήρως εξοπλισμένα  εργαστήρια : Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Ι & ΙΙ καθώς και Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Ι & ΙΙ με κύριο σκοπό να εξυπηρετεί  όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα.

Σε κάθε εργαστήριο έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας για κάθε μαθητή και για κάθε εργαστηριακό μάθημα. Ο μαθητής μας, για την εκπαίδευσή του, δεν είναι αναγκασμένος να αγοράζει τα υλικά που απαιτούνται για την εκπαίδευσή του.

Στο εργαστήριο είναι αναρτημένοι οι κανόνες και μέτρα ασφαλείας και προστασίας που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές, καθώς και τα σχεδιαγράμματα  σε περίπτωση σεισμού, όπου αφιερώνονται αρκετές ώρες πάνω σ αυτά από τους εκπαιδευτικούς στην αρχή του σχολικού έτους .

Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού Ι

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Χαχλιουτάκης Χαράλαμπος  Μηχανολόγος ΠΕ 17 Το Εργαστήριο Ψυκτικών διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικές μονάδες δωματίου, ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες,  και κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Εργαστήριο Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού ΙΙ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Μεταξάκης Μιχάλης  Ψυκτικός ΤΕ 01   Στο Εργαστήριο αυσυμπιεστών), καθώς και με πάσης φύσεως ηλεκτρικά συστήματα και συνδεσμολογίες αυτοματισμού, στις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

Εργαστήριο Μηχανολογικων Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Ι

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Σωμαράκη Μαρία Μηχανολόγος ΠΕ 17 Σκοπός τοινωνικών και επαγγελματικών αρετών, όπως είναι η υπευθυνότητα, το πνεύμα συνεργασίας και η ικανότητα επικοινωνίας.

Χώρος Hλεκτροσυγκολλήσεων και Οξυγονοσυγκολλήσεων

Ο  χώρος  των ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοσυγκολλήσεων περιλαμβάνει 5 θέσεις εργασίας  για ηλεκτροσυγκόλληση και 5 θέσεις εργασίας για οξυγονοσυγκόλληση  επίσης και 1 θέση εργασίας για οξυγονοκοπή. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και 2 φούρνοι βαφείς των μετάλλων για...