Κατηγορία: Ειδικότητες Μηχανολογίας ΙΙ

Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως: έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων...

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

    Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ Δ’ ΤΑΞΗ Ώρες 1. 3Ε 2. 2Θ+3Ε 3. Μηχανική – Αντοχή Υλικών 3Θ Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές 2Θ+3Ε 4. Αγγλικά Ειδικότητας 1Θ Ανελκυστήρες –...

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Β’ ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ   Μαθήματα Ώρες   Μαθήματα Ώρες 1.         3Θ 2.         3Θ 3.    ...