Κατηγορία: Ειδικότητες Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ΙΙ

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ο απόφοιτος της ειδιή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας καθώς και ως εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.  Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς

Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Ο απόφοιτος της ειδιάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ. Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου. Καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων. Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται