Κατηγορία: Τομείς

Εργασίες Συντήρησης Η/Υ

Διαδικασία Αποσυναρμολόγησης Laptop στο Εργαστήριο Υλικού και Συντήρησης του Τομέα Πληροφορικής από μαθητές της Ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.  

Βοηθός Φυσιοθεραπευτή

Ο βοηθός Φυσιοθεραπευτή συνεργάζεται με το φυσιοθεραπευτή για την αποκατάσταση και τη θεραπεία ορθοπεδικών, νευρολογικών, ρευματολογικών, αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων με φυσικά μέσα. Προετοιμάζει τον ασθενή και τον τοποθετεί σε συγκεκριμένες θέσεις θεραπείας Έχει γνώση της χρήσης του...

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Ο Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων: Διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού και αυτό γίνεται πάντα με την επίβλεψη του τεχνολόγου ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, αναλύει τις ουσίες...

Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος μπορεί να: Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές Επιλέγει τον...