Κατηγορία: Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ΙΙ

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τις αρχές που διέπουν την εγγραφή, αναπαραγωγή και μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων ήχου, εικόνας και δεδομένων καθώς επίσης και τις βασικές λειτουργίες των συσκευών αποθήκευσης και...

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, οι μαθητές του τομέα Ηλεκτρονικών έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την επιστήμη των ηλεκτρονικών και τις πρακτικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών. Σ’ αυτό το εργαστήριο μαθαίνουν για πρώτη φορά για τα...

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων υποστηρίζει τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων που σχετίζονται με δίκτυα υπολογιστών και δίκτυα επικοινωνιών, συντήρηση και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμό μικροελεγκτών, ψηφιακά ηλεΜερική άποψη του εργαστηρίου Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου...

Εργαστήριο ηλεκτρονικών κατασκευών

Στο εργαστήριο ηλεκτρονικών κατασκευών και τυπωμένων κυκλωμάτων μπορούμε να φτιάξουμε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή επιθυμούμε ξεκινώντας από μηδενική βάση. Η κατασκευή μιας ηλεκτρονικής συσκευής περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά βήματα: Σχεδιασμός του ηλεκτρονικού κυκλώματος (ηλεκτρονικό σχηματικό Κατασκευή και...