Κάλεσμα για συμμετοχή στο Mήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας 2018