Κατηγορία: Τομέας Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ

Το εργαστήριο αυτό είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα από άλλους τομείς που χρησιμοποιούν υπολογιστές , όπως το Σχέδιο με Υπολογιστή και η Μηχανογραφημένη Λογιστική

Κεντρική Υποδομή Τομέα Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής διαθέτει Server Room όπου στεγάζονται οι κεντρικοί επεξεργαστές (servers) και ο κεντρικός δικτυακός εξοπλισμός (switches, routers)  καθώς και τα υλικά που χρειάζονται για τη συντήρηση όλων των υπολογιστών που διαθέτει ο τομέας. Κεντρικοί Επεξεργαστές: Κεντρικός Επεξεργαστής...