Διοίκηση

Η Διοίκηση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου είναι:

  1. ο Διευθυντής του Ε.Κ.,
  2. οι Υποδιευθυντές του Ε.Κ.
  3. οι Υπεύθυνοι Τομέων του Ε.Κ. και
  4. οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων κατεύθυνσης Ε.Κ
Ο Διευθυντής:
Μανατάκης Γεώργιος
ΠΕ17 (Μηχανολόγων)
Email :  manatakisg at gmail.com
Τηλέφωνο Γραφείου : 2810 361730
Υποδιευθυντές:
Τζατζαδάκης Αντώνιος
ΠΕ 17 (Μηχανολόγων)
Email :  ant_1422 at hotmail.com
Τηλέφωνο Γραφείου : 2810 361730
Αναστασάκης Εμμανουήλ
ΠΕ19 (Πληροφορικής)
Email : mmanosan at gmail.com
Τηλέφωνο Γραφείου : 2810 361730