Επιμορφωτική ημερίδα για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ)

Επιμορφωτική ημερίδα για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του θεσμού της μαθητείας»

Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας με αντικείμενο την «Ενσωμάτωση των βασικών αρχών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) στην επαγγελματική εκπαίδευση και το θεσμό της μαθητείας», που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τον Σχολικό Σύμβουλο Μηχανικών ΠΕ12 (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών) Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου με τη συνεργασία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου και του ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου,

 Παρασκευή 26-5-2017 από 9.00 έως 14:30 στο 1ο ΕΚ Ηρακλείου.

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας

Η ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των στόχων της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας 2016-2017 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2446/13-11-2015 τ.Β, ΦΕΚ 1287/5-5-2016 τ.Β και κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Κρήτης. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, που διδάσκουν το μάθημα «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΣΕΠ) – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» καθώς και σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν αναλάβει ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα επιβλέποντα των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε προγράμματα 2 μαθητείας. Επίσης απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δ/ντές σχολικών μονάδων. Αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ για τα θέματα ΥΑΕ, στην επιμόρφωσή τους για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων με τα διαδικτυακά εργαλεία OiRA καθώς και στην παροχή σε αυτούς ενημερωτικού υλικού προκειμένου να διδάξουν το μάθημα του ΣΕΠ στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ, αλλά και για την επίβλεψη των αποφοίτων ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν σε προγράμματα μαθητείας. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες που αναλύονται στο συνημμένο πρόγραμμα: 1. Θέματα μαθητείας ΕΠΑΛ 2. Βασικές Αρχές και σπουδαιότητα της ΥΑΕ 3. Νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ 4. Ενσωμάτωση των βασικών αρχών ΥΑΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη μαθητεία 5. Μελέτη Εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων – Εργαλεία OiRA 6. Πρακτική άσκηση / Βιωματικές δράσεις 7. Εκμάθηση σε εργαστήριο Η/Υ, της χρήσης ενός από τα διαθέσιμα κλαδικά, διαδραστικά εργαλεία OiRA για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου μέσω Διαδικτύου Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης, θα προσφερθούν καφές και αναψυκτικά στα διαλείμματα και ελαφρύ γεύμα στο τέλος της εκδήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο http://bit.ly/2qltpcl καθώς για το εργαστηριακό μέρος, ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούνται οι κκ Δ/ντές Δ/ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους και να διευκολύνουν όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργία του σχολείου. 

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...