Δικτυακή Υποδομή

Το 1ο ΕΚ Ηρακλείου συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου οπτικών ινών (ΜΑΝ) του Δήμου Ηρακλείου, επιτυγχάνοντας συμμετρική ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο πάνω από 300 Mbps.

Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Ενιαίου Τοπικού Δικτύου που έχει αναπτυχθεί στο 1ο ΕΚ Ηρακλείου. Το δίκτυο αυτό βασίζεται σε έναν κορμό διασύνδεσης των τεσσάρων κτιρίων του ΕΚ με οπτικές ίνες και τοπικούς διανομείς (switches) σε κάθε κτίριο.

Η φιλοξενία της τοποθεσίας του 1ου ΕΚ Ηρακλείου γίνεται σε τοπικό εξυπηρετητή που βρίσκεται στο Server Room του Τομέα Πληροφορικής.

Η διοίκηση του ΕΚ υποστηρίζεται από έναν εξυπηρετητή (Domain controller)  που τρέχει λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003.  Ο εξυπηρετητής αυτός υποστηρίζει με περιοχές όλα τα στελέχη της διοίκησης (Διευθυντή, Υποδιευθυντές και Τομεάρχες).

Την ανάπτυξη και διαχείριση της δικτυακής υποδομής έχει ο Τομέας Πληροφορικής που συνεργάζεται κατά περιόδους με το ΚΕ-ΠΛΗΝΕΤ Ηρακλείου καθώς και με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...