Κατηγορία: Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 1

Yπεύθυνη Εργαστηρίου Ηλεκτρολογίας 1 : Πολυκανδριώτη Μαρία (Ηλ/γος ΠΕ17.03) Στο εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 1 του Τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού», του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου, πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων: α) «Κυκλώματα Σ.Ρ. &...

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 2

Yπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρολογίας 2 : Φανουράκης Νικόλαος (Ηλ/γος ΠΕ17.03) Καλώς ορίσατε στο Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 2 του 1ου ΕΚ Ηρακλείου. Σε αυτό το εργαστήριο επαληθεύονται οι νόμοι του ηλεκτρισμού, γίνεται εκπαίδευση στα βασικά στοιχεία της...

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Yπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : Γεωργαλής Γιώργος (Ηλ/γος ΠΕ17.03) Το εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων αναπτύσσεται σε δυο διαφορετικούς χώρους. Στον πρώτο χώρο έχει αναπτυχθεί το εργαστήριο  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων I  και στον δεύτερο το εργαστήριο Ηλεκτρικών...

Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου

Yπεύθυνη Εργαστηρίου Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου : Μπίρμπα Ελισσάβετ (Ηλ/γος ΠΕ17.07) Το εργαστήριο  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου IV ενώ κάποια μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ  που βρίσκεται...

Εργαστήριο Αυτοματισμών

Yπεύθυνος Εργαστηρίου  : Στο Εργαστήριο Αυτοματισμών αναπτύσσονται και κατασκευάζονται εργαστηριακά τα θέματα αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα  της ειδικότητας. Αποκτάται εμπειρία στην επιλογή και σύνδεση του υλικού αυτοματισμών, στη...