Κατηγορία: Νομοθεσία

Τροποποίηση Καθηκόντων Υπεύθυνων Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ.

Απόφαση Φ24α/141494/Δ4/28-8-2017 (ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των...

Κανονισμός Ε.Κ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΣΕ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΚ) (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1318/2015) Αρ.Πρωτ.96004/Δ4/17-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ...