Κατηγορία: Εργαστήρια Οικονομίας & Διοίκησης

 
Τα εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες Πληροφορικής και Οικονομίας – Διοίκησης.
 
 

 

  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ου Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ :
Ματαλιωτάκη Δημητρα     ΠΕ 09      –    2ο ΕΠΑ.Λ.
Μποτονάκη Ελένη             ΠΕ 1803   –   4ο Εσπ. ΕΠΑ.Λ.
Νικολακάκη Αικατερίνη      ΠΕ 1802   –   3ο ΕΠΑ.Λ. 
Χειρομυλίδου Ελένη           ΠΕ 1835   –   1ο  ΕΠΑ.Λ.