Κατηγορία: Εργαστήρια Πληροφορικής

Στα  Εργαστήρια Πληροφορικής ασκούνται μαθητές του 1ου, 2ου, 4ου (Νυκτερινού) ΕΠΑΛ Ηρακλείου και περιστασιακά από το ΙΕΚ. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά από διάφορους φορείς αλλά και από εμάς για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στα εργαστήρια μας διεξάγονται όλα τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής, όπως Προγραμματισμός Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών, Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου, Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών, Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων,  καθώς και μαθήματα άλλων Τομέων σε περιβάλλον Η/Υ, όπως μηχανογραφημένη λογιστική του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

Ο Τομέας έχει έξι (6) εργαστήρια πληροφορικής, καθένα από τα οποία διαθέτει δεκατρείς σύγχρονους υπολογιστές (δώδεκα υπολογιστές για τους μαθητές και ένα για τον καθηγητή). Το κάθε εργαστήριο διαθέτει μόνιμο εγκατεστημένο Βιντεοπροβολέα οροφής, με αναπτυσσόμενη οθόνη προβολής, καθώς και σύστημα Ήχου 5.1.

 

Εργαστήριο Πληροφορικής και Δικτύων Ι

  Υπεύθυνος  εργαστηρίου Λουλάκης Νικόλαος  ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Το εργαστήριο αυτό καλύπτει τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής Το Εργαστήριο διαθέτει 13 σύγχρονους Η/Υ (Intel i5 6500, με 8GB RAM) που μπορούν να...

Εργαστήριο Πληροφορικής και Δικτύων ΙΙ

  Υπεύθυνος  εργαστηρίου Κωστομανωλάκης Σταύρος  ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Το Εργαστήριο διαθέτει 13 σύγχρονους Η/Υ (Intel i5 6500, με 8GB RAM) που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις των λογισμικών που καλύπτονται στα μαθήματα του...

Εργαστήριο Υλικού Συντήρησης

Το εργαστήριο αυτό είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε μάθημα πληροφορικής. Η ειδίκευση του όμως είναι η συντήρηση τωγιστώΕφαρμογές Πολυμέσων, τα Λειτουργικά συστήματα, οι Βάσεις δεδομένων, ο Προγραμματισμός ΗΥ, ο προγραμματισμός σε...

Κεντρική Υποδομή Τομέα Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής διαθέτει Server Room όπου στεγάζονται οι κεντρικοί επεξεργαστές (servers) και ο κεντρικός δικτυακός εξοπλισμός (switches, routers)  καθώς και τα υλικά που χρειάζονται για τη συντήρηση όλων των υπολογιστών που διαθέτει ο τομέας. Κεντρικοί Επεξεργαστές:...