Κατηγορία: Ειδικότητες Πληροφορικής

Στον Τομέα Πληροφορικής λειτουργούν δύο ειδικότητες:

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Ο απόφοιτος μπορεί να: Αναλαμβάνει αυτοδύναμα και αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων. Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου...

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Περιγραφή της ειδικότητας:  Πρόκειται για μία πολύ δημιουργική ειδικότητα. Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μελετά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις πελατών και με βάση αυτές αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού (software), χρησιμοποιώντας σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Οι εφαρμογές...