Κατηγορία: Δραστηριότητες Μηχανολογίας Ι

Κατασκευή Τομέα Ψυκτικών «Συνδυασμός θερμικού και ψυκτικού κύκλου»

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ Ο συνδυασμός του θερμικού και ψυκτικού κύκλου μαζί, μας παρέχει την δυνατότητα να παράγουμε ψύξη δίνοντας θερμότητα. Σε αυτόν τον συνδυασμό ο θερμικός κύκλος,...

Διδακτική Επίσκεψη

Τα εργαστήρια Μηχανολογικών Κατασκεών Ι & ΙΙ του Μηχανολογικού Τομέα Ι οργάνωσαν και πραγματοποίησαν διδακτικές επισκέψεις στις εταιρείες Aludor και Μ Καμπιτάκης στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου στα πλαίσια των μαθημάτων Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών και Μηχανουργική...