Κατηγορία: Τομέας Μηχανολογίας I

Σας καλωσορίζουμε στον τομέα Μηχανολογίας Ι του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου!

Υπεύθυνος τομέα
Αγγελής Παναγιώτου
ΠΕ17 Μηχανολόγων
Τηλέφωνο Γραφείου  : 2810 361737

Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος μπορεί να: Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές...

Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος μπορεί να: ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής...

Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού Ι

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Χαχλιουτάκης Χαράλαμπος  Μηχανολόγος ΠΕ 17   Στο Εργασταλάμους, κλιματιστικές μονάδες δωματίου, ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες,  και κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών ΙΙ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Παναγιώτου Άγγελος Μηχανολόγτική των κατεργασιών κοπής και τις κατεργασίες αφαίρεσης υλικού, για την κοπή των μετάλλων και τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται.

Εργαστήριο Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού ΙΙ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Μεταξάκης Μιχάλης  Ψυκτικός ΤΕ 01 Στο Εργαστήριο αυσυμπιεστών), καθώς και με πάσης φύσεως ηλεκτρικά συστήματα και συνδεσμολογίες αυτοματισμού, στις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

Εργαστήριο Μηχανολογικων Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Ι

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Σωμαράκη Μαρία Μηχανολόγος ΠΕ 17   Σκοπός τοινωνικών και επαγγελματικών αρετών, όπως είναι η υπευθυνότητα, το πνεύμα συνεργασίας και η ικανότητα επικοινωνίας.

Χώρος Hλεκτροσυγκολλήσεων και Οξυγονοσυγκολλήσεων

Ο  χώρος  των ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοσυγκολλήσεων περιλαμβάνει 5 θέσεις εργασίας  για ηλεκτροσυγκόλληση και 5 θέσεις εργασίας για οξυγονοσυγκόλληση  επίσης και 1 θέση εργασίας για οξυγονοκοπή. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και 2 φούρνοι βαφείς των...